Yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı

PDF
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 2
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 3
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 4
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 5
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 6
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 7
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 8
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 9
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 10
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 11
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 12
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 13
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 14
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 15
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 16
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 17
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 18
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 19
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 20
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 21
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 22
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 23
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 24
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 25
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 26
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 27
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 28
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 29
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 30
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 31
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 32
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 33
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 34
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 35
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 36
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 37
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 38
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 39
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 40
yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı görüntü 41
İlanla ilgileniyor musunuz?
1/41
PDF
€10.000
KDV hariç fiyat
≈ ₺345.900
€12.000
KDV dahil fiyat
Satıcıyla iletişime geç
Marka:  Kensan
Model:  Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK
Tip:  darbeli kırıcı
Üretim tarihi:  07/2023
Bulunduğu yer:  Türkiye Ankara
İlan tarihi:  19 Nis 2024
Machineryline ID:  RW35210
Kiralama mümkündür: 
Krediyle satın alma mümkündür: 
Açıklama
Kapasite:  400 t/s
Kaba ölçüler:  6 m × 2.56 m × 2.95 m
Motor
Yakıt:  elektronik
Durum
Durum:  yeni
Garanti::  1 yıl
Belgeler
Daha fazla bilgi
Renk:  siyah

Daha fazla bilgi — Yeni Kensan Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK darbeli kırıcı

İngilizce
Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK-1115

Rotor Diameter, mm - 1150,
Rotor Width, mm - 1500,
Productivity, tons per hour - 300-400,

The Kensan PSK series of crushers are rotary crushers with adjustable jaws. They are specially designed to crush medium and high-strength materials (such as limestone, dolomite, granite, and basalt) to sizes suitable for use in asphalt and as a filler in concrete. These crushers can process large material, produce a cubic product, have a high degree of crushing, high productivity, and require low capital and operating costs. All these features make them ideal as secondary crushers in crushing and sorting installations.

The stone that falls into the crusher is struck by the crushing elements in the first zone under the influence of the rotation of the rotor hammers, and this is how the first stage of crushing takes place. High pressure and destructive force are created in this zone, capable of crushing even very durable materials. If the crushed material reaches the required size, it moves to the second zone. The material that has moved to the second zone undergoes an additional stage of crushing and is reduced to an even smaller size. Then the material moves to the third and final zone, where the final stage of crushing occurs. As a result, the material is reduced to the smallest sizes.

Advantages:

• Wear-resistant crushing elements
• High crushing productivity
• High level of size reduction
• Hydraulic body opening
• Ability to use both sides of the blades
Primer és szekunder rotoros törők Kensan PSK-1115

Rotor átmérő, mm - 1150,
Rotor szélessége, mm - 1500,
Termelékenység, tonna óránként - 300-400,

A Kensan PSK törők sorozata állítható állkapocsú rotoros törőket jelent. Ezeket kifejezetten közepes és nagy szilárdságú anyagok (pl. mészkő, dolomit, gránit és bazalt) aprítására tervezték olyan méretekre, amelyek aszfaltban való felhasználásra és beton töltőanyagaként való használatra alkalmasak. Ezek a törők képesek nagy méretű anyagot kezelni, kocka terméket állítanak elő, nagy aprítási fokozatúak, nagy teljesítményűek, alacsony tőke- és működési költségeket igényelnek. Mindezek a tulajdonságok ideálissá teszik őket szekunder törőkként az anyagok törésére és szétválasztására szolgáló berendezésekben.

A törőbe kerülő kő a rotor kalapácsainak forgásának hatására az első zónában található törőelemek ütését kapja, és így történik az első aprítási fázis. Ebben a zónában nagy nyomás és romboló erő jön létre, amelyek képesek még a nagyon erős anyagokat is aprítani. Ha az aprított anyag eléri a szükséges méretet, átkerül a második zónába. Az anyag, amely átment a második zónába, további aprítási fázison megy keresztül, és még kisebb méretre csökken. Ezután az anyag átmozdul a harmadik és utolsó zónába, ahol az utolsó aprítási fázis történik. Ennek eredményeként az anyag a legkisebb méretre csökken.

Előnyök:

• Kopásálló aprítóelemek
• Magas aprítási teljesítmény
• Nagy méretcsökkentési szint
• Hidraulikus háznyitás
• A lapátok mindkét oldalának használatának lehetősége
Concasoare rotative primare și secundare Kensan PSK-1115

Diametrul rotorului, mm - 1150,
Lățimea rotorului, mm - 1500,
Productivitate, tone pe oră - 300-400,

Seria de concasoare Kensan PSK sunt concasoare rotative cu falci reglabile. Acestea sunt special concepute pentru a zdrobi materiale de rezistență medie și înaltă (cum ar fi calcarul, dolomitul, granitul și bazaltul) până la dimensiuni potrivite pentru utilizare în asfalt și ca umplutură în beton. Aceste concasoare pot procesa material de dimensiuni mari, produc un produs cubic, au un grad înalt de zdrobire, o productivitate înaltă și necesită costuri de capital și operaționale scăzute. Toate aceste caracteristici le fac ideale ca concasoare secundare în instalațiile de zdrobire și sortare.

Piatra care cade în concasor este lovită de elementele de zdrobire în prima zonă sub influența rotației ciocanelor rotorului, și astfel are loc prima etapă de zdrobire. În această zonă se creează o presiune mare și o forță distructivă, capabile să zdrobească chiar și materiale foarte rezistente. Dacă materialul zdrobit atinge dimensiunea necesară, acesta se mută în a doua zonă. Materialul care a trecut în a doua zonă trece printr-o etapă suplimentară de zdrobire și este redus la o dimensiune și mai mică. Apoi, materialul se mută în a treia și ultima zonă, unde are loc etapa finală de zdrobire. Ca rezultat, materialul este redus la cele mai mici dimensiuni.

Avantaje:

• Elemente de zdrobire rezistente la uzură
• Productivitate înaltă de zdrobire
• Nivel înalt de reducere a dimensiunii
• Deschidere hidraulică a corpului
• Posibilitatea de a utiliza ambele părți ale lamelor
Первичные и вторичные роторные дробилки Primer-Secondary Rotary Crushers Kensan PSK

Серия дробилок Kensan PSK представляет собой роторные дробилки с регулируемыми щеками. Они специально разработаны для измельчения материалов средней и высокой прочности (например, известняка, доломита, гранита и базальта) до размеров, подходящих для использования в асфальте и в качестве заполнителя в бетоне. Эти дробилки могут обрабатывать крупный материал, производят кубический продукт, имеют высокую степень измельчения, высокую производительность, требуют низких капитальных и операционных затрат. Все эти особенности делают их идеальными в качестве вторичных дробилок в установках по дроблению и сортировке материалов.

Камень, попадающий в дробилку, подвергается удару от дробящих элементов в первой зоне под воздействием вращения молотков ротора, и так происходит первый этап дробления. В этой зоне создается высокое давление и разрушительная сила, способные раздробить даже очень прочные материалы. Если измельченный материал достигает нужного размера, он перемещается во вторую зону. Материал, перешедший во вторую зону, подвергается дополнительной стадии дробления и уменьшается до еще меньшего размера. Затем материал перемещается в третью и последнюю зону, где происходит окончательная стадия дробления. В результате материал уменьшается до наименьших размеров.

Преимущества:

• Элементы дробления, устойчивые к износу
• Высокая производительность дробления
• Высокий уровень уменьшения размера
• Гидравлическое открытие корпуса
• Возможность использования обеих сторон лопастей
Первинні та вторинні роторні дробарки Kensan PSK-1115

Діаметр ротора, мм - 1150,
Ширина ротора, мм - 1500,
Продуктивність, тонн на годину - 300-400,

Серія дробарок Kensan PSK представляє собою роторні дробарки з регульованими щелепами. Вони спеціально розроблені для подрібнення матеріалів середньої та високої міцності (наприклад, вапняка, доломіту, граніту та базальту) до розмірів, що підходять для використання в асфальті та в якості наповнювача в бетоні. Ці дробарки можуть обробляти великий матеріал, виробляють кубічний продукт, мають високий ступінь подрібнення, високу продуктивність, потребують низьких капітальних та операційних витрат. Усі ці особливості роблять їх ідеальними в якості вторинних дробарок в установках по дробленню та сортуванню матеріалів.

Камінь, що потрапляє в дробарку, піддається удару від дробильних елементів у першій зоні під впливом обертання молотків ротора, і так відбувається перший етап дроблення. У цій зоні створюється високий тиск та руйнівна сила, здатні подрібнити навіть дуже міцні матеріали. Якщо подрібнений матеріал досягає потрібного розміру, він переміщується в другу зону. Матеріал, що перейшов в другу зону, піддається додатковому етапу дроблення та зменшується до ще меншого розміру. Потім матеріал переміщується в третю та останню зону, де відбувається остаточний етап дроблення. В результаті матеріал зменшується до найменших розмірів.

Переваги:

• Елементи дроблення, стійкі до зносу
• Висока продуктивність дроблення
• Високий рівень зменшення розміру
• Гідравлічне відкриття корпусу
• Можливість використання обох сторін лопатей
Önemli
Bu teklif bilgi edinme içindir. Lütfen satıcıdan daha kesin bilgi talep edin.
Satın alma ipuçları
Güvenlik ipuçları
Makine veya araç mı satıyorsunuz?
Bunu bizimle yapabilirsiniz!

Benzer ilanlar